การกำหนดความเร็วบนท้องถนนของประเทศสวีเดน [Speed Limit Setting in Sweden]

ดร.ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง สมาชิกโครงการ LDP เนื่องจากผมได้มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร Vision Zero ที่ประเทศสวีเดน ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรือความรู้บางส่วนที่ได้รับจากการอบรม เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับ อย่างที่หลายๆ คนทราบกันแล้ว ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วยนโยบาย Vision Zero ความหมายของคำนี้หมายถึงการมุ่งเป้าเพื่อให้คนตายหรือบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์นะครับ ไม่ได้หมายถึงการทำให้อุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์ นโยบายนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทางถนนหลายๆ เรื่องในสวีเดน การกำหนดความเร็วบนท้องถนนก็เป็นหนึ่งนั้นเช่นกัน ในอดีตประเทศสวีเดนเคยใช้วิธีการกำหนดความเร็วไว้ไม่ให้เกิน 85 percentile ของความเร็วบนถนน คำๆ นี้อาจเข้าใจยาก …