การกำหนดความเร็วบนท้องถนนของประเทศสวีเดน [Speed Limit Setting in Sweden]

ดร.ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง สมาชิกโครงการ LDP เนื่องจากผมได้มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร Vision Zero ที่ประเทศสวีเดน ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรือความรู้บางส่วนที่ได้รับจากการอบรม เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับ อย่างที่หลายๆ คนทราบกันแล้ว ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วยนโยบาย Vision Zero ความหมายของคำนี้หมายถึงการมุ่งเป้าเพื่อให้คนตายหรือบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์นะครับ ไม่ได้หมายถึงการทำให้อุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์ นโยบายนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทางถนนหลายๆ เรื่องในสวีเดน การกำหนดความเร็วบนท้องถนนก็เป็นหนึ่งนั้นเช่นกัน ในอดีตประเทศสวีเดนเคยใช้วิธีการกำหนดความเร็วไว้ไม่ให้เกิน 85 percentile ของความเร็วบนถนน คำๆ นี้อาจเข้าใจยาก …

Brainstorming Meeting on Appropriate Speed Limit for Road Traffic Act B.E. 2522 (1979)

On 14 August 2018, AIP Foundation, in collaboration with the World Health Organization (WHO,) the Thai Health Promotion Foundation’s Developing Work for Traffic Police to Reduce Road Accident (phrase 4) …