สอบถามทั่วไป

อรทัย จุลสุวรรณรักษ์ 
มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
(662) 676 0274 หรือ (66) 81 454 9054
oratai.j@aipf-thailand.org

[contact-form-7 id=”2043″ title=”Thai”]

สื่อมวลชน

ความปลอดภัยทางถนน
รัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์
มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
(662) 676 0274
ratana.winther@aipf-thailand.org

พ.ต.อ. เกรียงเดช จันทรวงศ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(66) 81 562 8889
kdej2809@gmail.com

พ.ต.ท.ภาณุพงศ์ ภาณุดุลกิตติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(66) 81 965 3333
panupong@bigrs.org

เมาแล้วขับ
พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(66) 81 614 1227
jint02@hotmail.com

ความเร็ว
ศ.พล.ต.ต. พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(66) 81 826 4191
pongson1632@gmail.com

ใบขับขี่
พิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(66) 81 174 3882
Pisith1977@gmail.com

รถโดยสารสาธารณะ
สุภา จอมพันธ์
กรมการขนส่งทางบก
(66) 81 170 2766
supa_waw@hotmail.com

ธัชวุฒิ จาดบันดิสถ์
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(66) 81 812 3403
thachawut@roadsafetythai.org

ณิชมน ทองพัฒน์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
(66) 81 710 8042
nichamon@tdri.or.th

สิทธิเด็ก
จุฑาทิพย์ ศรีประดิษฐ์
(66) 81 791 6221
chuthathip.lawyer@gmail.com

ธนะชาติ ปาลิยะเวทย์
(66) 81 480 0186
poppy_mom@yahoo.com