สมาชิกโครงการเข้าร่วมงานประชุม BIGRS ณ กรุงปักกิ่ง (วันที่ 1-4)

ในระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2561 สมาชิกโครงการ LDP 5 ท่านได้แก่ศ.พล.ต.ต. พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว คุณสุภา โชติงาม กษริน ตริณตระกูล คุณธนะชาติ ปาลิยะเวทย์ และดร.ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ พร้อมทั้งคุณอรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ไปอยู่กันที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อเข้าร่วมงานประชุม Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS) workshop “Improving Road Safety Legislation”

ตลอดงานประชุมทั้งสี่วัน ภายใต้หัวข้อ รูปแบบระบบอำนวยความปลอดภัย (Safe Systems Approach) สมาชิกโครงการ LDP จากทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ จีน อินเดีย และเเทนซาเนีย ได้ร่วมกันวิเคราะห์โอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพในประเทศของตัวเอง และพัฒนาแผนงานสำหรับปี 2561

รูปงานทั้งหมดที่ นี่/a>

โครงการ LDP เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย และองค์การอนามัยโลก เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ผ่านการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทางถนนในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *