สมาชิกโครงการ LDP เป็นวิทยากรอบรมตำรวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สมาชิกโครงการ Legal Development Program (LDP) พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย และคุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมความปลอดภัยทางถนนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่การศึกษา และตัวแทนจากสำนักงานเขต จาก 8 เขตกรุงเทพมหานคร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับตำรวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย หัวข้อ “ความปลอดภัยของเด็กและความปลอดภัยบนท้องถนน” โดยการอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรคการจัดการจราจรและอุบัติเหตุทางถนนหน้าโรงเรียน และร่วมกันจัดทำแผนเพื่อสร้างความปลอดภัยของเด็กหน้าโรงเรียนในแต่ละเขตที่ตนเองดูแล

โครงการ 7% เปอร์เซ็นต์ “เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก” ปีที่ 3 (2561-2562) เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย และองค์การช่วยเหลือเด็ก โครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้เด็กใช้หมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน เสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับเจ้าหน้าที่เขต คุณครู สมาชิกชุมชนและผู้นำเยาวชน และสร้างการมีส่วนร่วมของตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข็มเข็ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *