LDP ร่วมประชุมแผนปี 2562 กับองค์การอนามัยโลก

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สมาชิกโครงการ LDP ได้แก่ พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา และคุณสุภา โชติงาม พร้อมทั้งคุณอรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เข้าพบดร.ลิวิว เวดราสโก ผู้เแทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน LDP ในปี 2562 โดยในที่ประชุม คุณอรทัยซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการ LDPได้นำเสนอผลสำเร็จและภาพรวมการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2558 ส่วนสมาชิกโครงการทั้ง 3 ท่านได้ช่วยแบ่งปันข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมโครงการและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากฎหมายความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *