LDP จัดการประชุมหารือเพื่อยกระดับการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2019 โครงการ Legal Development Program (LDP) จัดการประชุมหารือเพื่อยกระดับการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ณ บ้านระเบียงน้ำ จ.นนทบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วยสมาชิกโครงการ LDP ผู้มีอิทธิพลทางนโยบาย และผู้มีอำนาจตัดสินใจ

หลังจากการกล่าวต้อนรับโดยผู้จัดการโครงการ LDP นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ สมาชิกโครงการ LDP ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการทั้งในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ และข้อกฎหมายที่เก่ี่ยวข้องกับระบบตัดคะแนนความประพฤติ และวิธีพิจารณาคดีจราจร หลังจากนั้นตัวแทนจากองค์การอนามัยโลก เจนีวา Global New Car Assessment Programme และ FIM Europe ได้นำเสนองานการขับเคลื่อนมาตรการจักรยานยนต์ปลอดภัย ในช่วงสุดท้ายของการประชุม คุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา คุณนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และมูลนิธิ Safer Roads Foundation (SRF) ได้ให้คำมั่นร่วมผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนให้บรรลุตามเป้าหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *