เวทีเสวนา “สองล้อปลอดภัย ลดเจ็บ-ตายเพื่อเด็กไทย”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มูล …

สมาชิกโครงการเข้าร่วมงานประชุม BIGRS ณ กรุงปักกิ่ง (วันที่ 1-4)

ในระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน …

สมาชิกโครงการเข้าร่วมงานประชุม BIGRS ณ กรุงปักกิ่ง

ในระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน …

ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มู …

อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายความปลอดภัยทางถนนเพื่อการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ” โครงการ LDP

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มู …

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเตรียมกำหนดให้การจัดการรถรับ-ส่งนักเรียนเป็นหน้าที่หนึ่งในการจัดการศึกษา

วันนี้แอดมินมีข่าวดีมากๆมาบอกท …

โครงการ "ช้าลงหน่อย… ชีวิตปลอดภัย" ประชุมความร่วมมือกับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ทีมงา …

วีดีโอจากงานเวทีเสวนา “นโยบายการจัดการมาตรฐานและความปลอดภัยสำหรับรถรับส่งนักเรียน”

“ถ้ามีบริการรถรับส่งนักเรียนที …

“รถโรงเรียนปลอดภัย’ ‘ปฏิรูปการศึกษา’อย่าละเลย” – แนวหน้า

ขอบคุณแนวหน้ามากๆเลยนะคะที่ตาม …