ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกันวางแผนการใช้งานวิจัยและระบบข้อมูลขับเคลื่อนทิศทางนโยบาย

วันนี้แอดมินมีข่าวดีมากๆ เมื่อ …

โครงการ LDP และภาคีเครือข่ายร่วมเรียกร้องรถตู้ปลอดภัย

เมื่อวานนี้ สมาชิกโครงการ LDP …

LDP จัดการประชุมหารือเพื่อยกระดับการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2019 โคร …

สมาชิกโครงการ LDP คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนาร่วมอบรมความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้นำชุมชนภายใต้โครงการ 7 เปอร์เซ็นต์ของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 …