อ่านบทสัมภาษณ์เชี่ยวชาญด้านการขนส่งอาวุโส ธนาคารโลกกับสำนักข่าวไทยพับลิก้า เกี่ยวกับรายงานความปลอดภัยทางถนนล่าสุด

วันนี้แอดมินมีบทสัมภาษณ์คุณดิพ …

สมาชิกโครงการ LDP คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับความเร็ว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 คุ …

สมาชิกโครงการ LDP ได้รับเชิญให้ข้อเสนอแนะพัฒนาข้อสอบประเมินความรู้ตำรวจจราจร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สม …

สมาชิกโครงการ LDP พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลายได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษสัมนาคณะกรรมาธิการสนช.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 สมา …