สมาชิกโครงการ LDP คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนาร่วมอบรมความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้นำชุมชนภายใต้โครงการ 7 เปอร์เซ็นต์ของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 …

สมาชิกโครงการ LDP เป็นวิทยากรอบรมตำรวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สม …

สมาชิกโครงการ LDP คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนาร่วมอบรมความปลอดภัยทางถนนให้กับคณะครูภายใต้โครงการ 7 เปอร์เซ็นต์ของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 25 …

วีดีโอ: รู้จัก LDP

หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโค …

วีดีโอรวมภาพนำอบรม สมาชิกโครงการ LDP คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา

เมื่อไม่นานมานี้ สมาชิกโครงการ …

สมาชิกโครงการ LDP พ.ต.ท. ดร. ภาณุพงศ์ ภาณุดุลกิตติ เข้าร่วมการประชุมผู้เกี่ยวข้องโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” (Safe School, Safe Community)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สม …

สมาชิกโครงการ LDP คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา อบรมความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ปกครองโรงเรียนวัดราชสิงขร

หลังจากที่ได้เป็นวิทยากรพิเศษใ …

สมาชิกโครงการ LDP คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา เป็นวิทยากรอบรมคุณครูโรงเรียนวัดราชสิงขร เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ส …