ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกันวางแผนการใช้งานวิจัยและระบบข้อมูลขับเคลื่อนทิศทางนโยบาย

วันนี้แอดมินมีข่าวดีมากๆ เมื่อ …

LDP จัดการประชุมหารือเพื่อยกระดับการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2019 โคร …

เครือข่ายความปลอดภัยทางถนนเสนอให้งานด้านข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนเป็น evidence-based national direction

On 4 July 2019, Dr Wiwat Seeta …

สมาชิกโครงการ LDP คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนาร่วมอบรมความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้นำชุมชนภายใต้โครงการ 7 เปอร์เซ็นต์ของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 …

สมาชิกโครงการ LDP เป็นวิทยากรอบรมตำรวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สม …

สมาชิกโครงการ LDP คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนาร่วมอบรมความปลอดภัยทางถนนให้กับคณะครูภายใต้โครงการ 7 เปอร์เซ็นต์ของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 25 …