สมาชิกโครงการ LDP เป็นวิทยากรอบรมตำรวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สม …

วีดีโอ: รู้จัก LDP

หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโค …

วีดีโอ: ซีรีย์ "รู้จัก LDP" ตอนที่ 4 ออกแล้ว!

หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโค …

วีดีโอ: ซีรีย์ "รู้จัก LDP" ตอนที่ 3 ออกแล้ว!

หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโค …

สมาชิกโครงการ LDP พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลายได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านจราจร

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกโครงกา …

LDP เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สม …