สมาชิกโครงการ LDP เป็นวิทยากรอบรมตำรวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สม …

สมาชิกโครงการ LDP พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลายได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษสัมนาคณะกรรมาธิการสนช.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 สมา …

สมาชิกโครงการ LDP คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ เป็นหนึ่งในผู้ให้สัมภาษณ์ในบทความ นสพ. บางกอก โพสต์

สมาชิกโครงการ LDP คุณรัตนวดี เ …