สมาชิกโครงการ LDP คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ได้รับเชิญให้พูดในงานประชุม East Asia and Pacific Workshop on Child Road Traffic Injury Prevention

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สมา …

สมาชิกโครงการ LDP คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ เป็นหนึ่งในผู้ให้สัมภาษณ์ในบทความ นสพ. บางกอก โพสต์

สมาชิกโครงการ LDP คุณรัตนวดี เ …

รูปเพิ่มเติมจากงานสัมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13

สำหรับท่านที่พลาดงานสัมนาระดับ …

สมาชิกโครงการ LDP ของเราอีกท่านเข้ารับรางวัลในงานสัมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13

สมาชิกโครงการ LDP ของเราอีกท่า …

สมาชิกโครงการ LDP เข้าร่วมการประชุมความปลอดภัยทางถนนระดับรัฐมนตรีของภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียงตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. …

LDP และเครือข่ายองค์กรความปลอดภัยทางถนนเข้าพบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน และยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย

เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเส …

สมาชิก LDP คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ได้รับเชิญจาก DANIDA เป็นวิทยากรพิเศษ ในการอบรมความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศบังคลาเทศ

ในเดือนตุลาคม 2560 สมาชิก LDP …