รูปเพิ่มเติมจากงานสัมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13

สำหรับท่านที่พลาดงานสัมนาระดับ …

สมาชิกโครงการ LDP ของเราอีกท่านเข้ารับรางวัลในงานสัมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13

สมาชิกโครงการ LDP ของเราอีกท่า …

สมาชิกโครงการ LDP คุณณิชมน ทองพัฒน์ เป็นพิธีกรการสัมนา “ลงทุน…เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สมา …

สมาชิกโครงการ LDP พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสัมนาย่อย นงานสัมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สมา …

สมาชิกโครงการ LDP ดร.สัญญา นามี ร่วมอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางถนน ในงานงานสัมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สมา …

เตรียมงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สม …