สมาชิก LDP เข้าร่วมเวทีการประชุมทางวิชาการ ATRANS ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สม …

สมาชิกโครงการ LDP พ.ต.อ. เกรียงเดช จันทรวงศ์ให้ข้อคิดเห็นการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 พ.ต …

LDP และเครือข่ายองค์กรความปลอดภัยทางถนนเข้าพบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน และยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย

เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเส …

สมาชิก LDP ข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในการบังคับใช้กฎหมายจราจร

เมื่อวันที่ 26-27 มิ.ย. 2560 ส …