ฉะเชิงเทราประกาศให้ถนนศุขประยูรทั้งสายเป็นเขตจำกัดความเร็ว

มีข่าวดีอีกแล้วนะคะ จังหวัดฉะเ …

สมาชิกโครงการ LDP คุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับความเร็ว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 คุ …

โครงการ “ช้าลงหน่อย… ชีวิตปลอดภัย” ประชุมความร่วมมือกับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ทีมงา …

สมาชิกโครงการ LDP ดร.สัญญา นามี ร่วมอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางถนน ในงานงานสัมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สมา …

เขตบางซื่อเตรียมนำร่องเขตจำกัดความเร็ว

ข่าว ฟ้องป้าเปีย​ ในหนังสือพิม …

งานประชุมหารือแนวทางการกำหนดเขตจำกัดความเร็วในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ส …